Ny medlem i NoS

Ny medlem i NoS – Haga Ungdomsförening rf välkomnas hjärtligen som 28:e medlem i Norr om Stan rf! Mer om Huffen kan läsas på deras webbplats i adressen huf.fi, samt förhoppningsvis även i sommarnumret av tidningen Det händer norr om stan. Vi är glada över tillskottet i NoS-familjen och ser fram emot samarbetet!

Hett tips åt medlemsforeningarna – rekryteringskampanj för unga

Hett tips åt medlemsföreningarna i NoS: rekryteringskampanj för unga – NoS har från ledarskapsprogrammet för unga (GLU) en stor reserv ivriga blivande ledare, av vilka en del också är samhälleligt intresserade, eller gärna skulle ordna olika aktiviteter för sin egen ålder men kanske inte riktigt vet hur. Vi har också svaret på hur man rekryterar […]