Norr om Stan

Det händer på svenska

Under 2020 sattes information om de svenska föreningarna i Helsingfors och Vanda och deras utbud ihop till ett föreningsmagasin kallat Det händer på svenska.

Trots att ett antal år har gått sedan magasinet såg dagsljus under Svenska veckan på hösten samma år, är innehållet fortfarande relevant. Magasinet sammanställer såväl info om de flesta aktiva svenskspråkiga föreningar i Helsingfors och Vanda, som artiklar med föreningsanknytning och nyttiga plocksidor för alla som är intresserade av svenskspråkig föreningsverksamhet.

Då magasinet utkom postades det till samtliga hem i Helsingfors och Vanda där minst en person är registrerad som svenskspråkig. Nu finns det tillgänglig i pdf-format [länk] och kan avhämtas på NoS kansli eller på Luckan i Helsingfors.

Bakom magasinet står fyra finlandssvenska organisationer: Norr om Stan, Luckan, Förbundsarenan och Sydkustens landskapsförbund.

Magasinet har fått finansiering från Stiftelsen Tre Smeder, Aktiastiftelsen i Vanda, Svenska folkskolans vänner, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Stiftelsen Konstsamfundet, Waldemar von Frenckells stiftelse och Svensk Förening i Åggelby.