Norr om Stan

Bikupan i HBL

Samlingsannonsen Bikupan i Hufvudstadsbladet är en marknadsföringskanal för svenska föreningar och samfund i Vanda och norra Helsingfors.

Bikupan publiceras med målsättningen att stärka profilen för svenskspråkiga Vanda och norra Helsingfors samt att erbjuda synlighet på verksamhet som ordnas av NoS medlemsföreningar samt övriga aktörer på området.

I och med att flera föreningar och samfund annonserar tillsammans ger det en bred bild av utbudet av evenemang, utbildningar, utfärder och annan fritidsverksamhet som ordnas. 

För NoS medlemmar och övriga aktörer som deltar i annonspaketet är Bikupan också ett tämligen förmånligt annonsformat jämfört med HBL:s ordinarie annonspriser. Helsinge-Tusby Ungdomsförbund (HTU) söker årligen utomstående finansiering för annonsering, vilket bidrar till att även mindre föreningar har möjlighet att delta med låg tröskel.

bikupan-logo

Praktiska arrangemang

HTU ansvarar för den ekonomiska biten kring understöd samt fakturering.

Norr om Stan har hand om verkställandet av praktiska detaljer: insamlandet av annonsmaterial samt tillsammans med HTU  koordinering av utgivningsdatumen och marknadsföringen.

Om du behöver hjälp med annonsmaterialet, kontakta kansliet på Norr om Stan i god tid före deadline, e-post info(at)nos.fi.

Tidtabell för Bikupan 2024

Materialdeadline Publiceringsdatum (torsdagar)
18.1 25.1
7.3 14.3
25.4 2.5
5.9 12.9
17.10 24.10
21.11 28.11

Annonspriser

Ladda ner ett infoblad i PDF-format med exempelmoduler och -priser.

OBS. De angivna priserna är riktgivande: det slutliga priset beror på det sammanlagda antalet annonser i Bikupan och dess slutliga storlek.

Kontaktuppgifter för Bikupan

Annonsmaterial: Norr om Stan, e-post: info(at)nos.fi; Anne Bergmann, tfn 040 474 1529

Finansiering och fakturering: Börje Henriksson, Helsinge-Tusby ungdomsförbund; tfn 050 379 8782, borje.henriksson(at)gmail.com.