Norr om Stan

Nätverkssamarbete

Norr om Stan jobbar aktivt för att skapa och stärka nätverk som stöder och främjar våra medlemsföreningars syften, samt svenskans livskraftighet och fritidsverksamhet på svenska inom vårt verksamhetsområde.

Samarbete med städerna

För Helsingfors och Vanda städer utgör NoS en värdefull samarbetspartner med stor kännedom om och kontakter till den svenska befolkningen. NoS samarbetar aktivt med övriga aktörer vars verksamhet tangerar fritidsverksamhet på svenska i regionen, vad gäller ungdomsverksamhet, social verksamhet, seniornätverk och kultur. NoS är med i nätverken SVUNG – svenskt ungdomsarbete i Vanda, Ungdomsarbete i huvudstadsregionen, Seniornätverket i Helsingfors, samt det lokala organisationsnätverket i Malm.

Intressebevakning

NoS är medlem i Förbundsarenan och Medborgararenan (Kansalaisareena). NoS har också blivit utnämnd att representera och föra de svenskspråkiga föreningarnas talan i Helsingfors stads forum för organisationssamverkan (järjestöneuvottelukunta) och områdets nätverk för organisationssamarbete inom ramen för välmående och hälsofrämjande (HyTe) för perioden 2023–2024.

NoS samarbetar även med olika organisationer inom förbundsvärlden i frågor som berör bland annat barns och ungas välmående, till exempel gällande fortbildningstillfällen och seminarier.