Norr om Stan

Nos styrelse 2023

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som sammanträder i genomsnitt en gång i månad. Till styrelsen hör en ordförande och tre till fem andra ordinarie medlemmar som alla utses vid årsmötet. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-mars.

  • Sonja Frölander-Ulf, ordförande, Kottby
  • Marketta Währn, vice ordf., Mosabacka
  • Lisbeth ”Malle” Lärka, Myrbacka
  • Marie-Therese Olenius-Noopila, Dickursby
  • Sara Roberg, GLU
  • Vuokko Salo, Åshöjden