Norr om Stan

Infotidning

Det händer norr om Stan

Norr om Stans infotidning Det händer norr om stan ges ut 3–5 gånger per år, med information om svenskspråkig fritids- och kulturverksamhet i norra Helsingfors och Vanda med omnejd. Tidningen innehåller förutom info från NoS och medlemsföreningarna, även info från övriga aktörer i området, artiklar om lokala händelser och evenemang med mera.

Tidningen delas ut gratis bl.a. till Norr om Stans medlemsföreningars medlemmar, prenumeranter, de svenskspråkiga skolorna och biblioteken i norra Helsingfors och Vanda, samt till svenska informationscentra i huvudstadsregionen, t.ex. Luckan. 

Tidningens upplaga är 3000 exemplar och den utkommer enligt följande:

  • vårnumret i december-januari,
  • sommarnumret i april-maj och
  • höstnumret i augusti-september, samt
  • vid behov kan special-/kompletterande nummer ges ut.
 

Se mediekort för information om tidningens format och upplaga, tidtabell, material etc.

bild-pa-tre-tidningar
Beställ Infotidningen (gratis) 
genom att skicka e-post till adressen info(at)nos.fi.
 
Du kan bekanta dig med tidigare upplagor av Det händer norr om stan på Issuu-portalen.