Norr om Stan

Klubbar, kurser & kolonier

Sommarkolonier
för barn i årskurs 1-6 anordnas på Solhem i Malm och för åk 1-3 på Kylätila i Gumtäkt. Kolonierna är igång de tre första veckorna på sommarlovet.

Augustikolonier
för åk 1-6 anordnas i Malm/Gumtäkt. Augustikolonierna är igång åtminstone veckan innan skolstart och beroende av intresse, möjligen också redan två veckor innan skolstart.

Höstlovskoloni
för åk 1-6 anordnas på Solhem i Malm/Gumtäkt i oktober under de dagar lågstadieskolorna i norra Helsingfors har höstlov.

Sportlovskoloni
för åk 1-6 anordnas på Solhem i Malm/Gumtäkt under vecka 8.

barn-leker-på-solhems-gård

Anmälning till kurser

Vänligen observera att du bör använda sökfunktionen för att komma åt hela klubbutbudet.

OBS! För att anmälningssidan ska fungera korrekt, måste din webbläsare godkänna kakor!

Möjligt att ansöka om friplats

 1. Ansökan om friplats bör göras i samband med anmälan (fältet ”Mer information”) eller till NoS kansli. Ansökan bör motiveras. För att ansökan ska behandlas bör den lämnas in innan avgiftens förfallodag.
 2. Du kan anmäla bara en deltagare åt gången: ifall du ska anmäla flera personer till en och samma kurs, fyll i en skild anmälan för varje enskild person som deltar (t.ex. dig själv och ditt barn, båda ska anmälas skilt).
 3. Välj de kurser du vill anmäla dig till ur kursprogrammet. Du kan anmäla dig till flera kurser på en gång.
 4. Klicka på varukorgen för att fylla i deltagarens personuppgifter. Fyll i person- och kontaktuppgifterna noggrannt!
 5. Då du anmäler ditt barn (under 18 år):
  – Fyll i barnets uppgifter i fälten för deltagaren
  – Tryck på knappen ”Lägg till vårdnadshavare” och fyll i vårdnadshavarens namn och kontaktuppgifter.
  – Kontrollera att alla person- och kontaktuppgifter är korrekta så att du inte av misstag registrerar dig själv som deltagare om det är barnet som ska delta.
 6. Fyll i faktureringsuppgifter d.v.s. fakturamottagarens eller vårdnadshavarens kontaktuppgifter i fälten för betalaren. FO-numret skall anges ifall fakturan betalas av en organisation.
 7. OBS! Meddela endast sådan tilläggsinfo som efterfrågas för de kurser du anmäler dig till i fältet för mer information. För övrig information, kontakta kansliet direkt.
 8. När du skickat blanketten får du en bekräftelse för din anmälan till din e-post. Om gruppen är full, får du en köplats.
 9. Skriv upp anmälningsnummer och kursnummer som anges i bekräftelsen. Du behöver båda om du senare vill kontrollera eller avboka din anmälning.
 10. OBS! Det sista annulleringsdatumet för kolonier är 14–30 dagar före kolonistarten och för övrig verksamhet 7 dagar före starten.
  – Det sista annulleringsdatumet för en koloni meddelas i uppgifterna om respektive kolonin. Skriv gärna upp det!
  – Annullering av en koloniplats tas inte emot efter det sista annulleringsdatumet, även om kursanmälningssystemet tillåter annullering fram till 7 dagar före kursstart.
 11. Räkningen för deltagaravgifter skickas ca en vecka före kursstart per epost till den person som vid anmälan angetts som betalare. Förfallodag inom 14 dagar. 
 12. Genom att anmäla dig/ditt barn, förbinder du dig att betala deltagaravgiften och att följa Norr om Stans villkor för anmälning, betalning, avbokning mm.