Norr om Stan

Klubbar, kurser & kolonier

Sommarkolonier
för barn i årskurs 1-6 anordnas på Solhem i Malm och för åk 1-3 på Kylätila i Gumtäkt. Kolonierna är igång de tre första veckorna på sommarlovet.

Augustikolonier
för åk 1-6 anordnas i Malm/Gumtäkt. Augustikolonierna är igång åtminstone veckan innan skolstart och beroende av intresse, möjligen också redan två veckor innan skolstart.

Höstlovskoloni
för åk 1-6 anordnas på Solhem i Malm/Gumtäkt i oktober under de dagar lågstadieskolorna i norra Helsingfors har höstlov.

Sportlovskoloni
för åk 1-6 anordnas på Solhem i Malm/Gumtäkt under vecka 8.

barn-leker-på-solhems-gård

Anmälning till kurser

1. Anmälning
 • På anmälningsportalen pilvikanava.fi/norromstan hittar du vårt aktuella kursutbud. Välj de kurser du vill anmäla dig till ur kursprogrammet. Utnyttja gärna de sorterings- och filtreringsfunktioner som finns till vänster och upp till höger för att komma åt just den verksamhet du mest är intresserad av. Kurserna ordnas om minimiantalet deltagare anmäler sig till kursen.
 • Deltagare under 18 år ska anmälas av förmyndaren.
 • Ifall du vill anmäla flera personer till en och samma kurs (t.ex. dig själv och ditt barn), ska du fylla i en skild anmälan för varje enskild person som deltar.
 • Läs alltid noggrant igenom kursbeskrivningen och anmälningsinstruktionerna i sin helhet innan du anmäler dig själv eller ditt barn till någon kurs, klubb eller koloni.
2. Möjligt att ansöka om friplats
 • Det är möjligt att ansöka om friplats. Friplatsansökan ska motiveras. Ansökan bör göras i samband med anmälan genom att skriva in motiveringen i fältet Info på registreringsformuläret.
 • Det går också att lämna in ansökan genom att skicka e-post till NoS kansli, info(at)nos.fi, men gör det senast innan det sista avbokningsdatum som står i den bekräftelse du får efter din anmälan, för att ansökan ska kunna behandlas.
3. Anmälningsbekräftelse

När du skickat din registrering får du en e-postbekräftelse att vi har mottagit din anmälan tillsammans med info om du fått en plats på kursen eller om du är på väntelistan. Detta meddelande innehåller även viktig information om avbokning och fakturering, så spara den gärna. Om du är på väntelistan, kommer vi att kontakta dig om det blir lediga platser. 

4. Avbokning
 • Ifall du av någon anledning inte kan delta i kursen, avboka din plats så fort som möjligt.
 • Det sista möjliga avbokningsdatumet för varje enskild klubb/kurs/koloni anges i kursbeskrivningen och/eller i det anmälningsbekräftelse som du får i din e-post i samband med anmälningen.
 • Du kan avboka dina egna kursanmälningar via kursportalen genom att gå till Min information eller genom att skicka e-post till info(at)nos.fi. Läs närmare anvisningar i anmälningsinstruktionerna.
 • OBS! Om det sista avbokningsdatumet har gått ut kommer kursavgiften att faktureras i sin helhet.
5. Fakturering och betalningsvillkor
 • Fakturan för deltagaravgifter skickas ca en vecka före kursstart per e-post till den person/organisation som vid anmälan angetts som betalare. Fakturan skickas från e-postadressen noreply(at)netvisor.fi med Norr om Stan som avsändare. Fakturan ska betalas inom 14 dagar, senast på förfallodagen.

Genom att anmäla dig/ditt barn till NoS fritidsverksamhet tillåter du hantering av dina/ditt barns personuppgifter enligt Norr om Stans registerbeskrivning och dataskyddsprinciper, och förbinder dig att betala deltagaravgiften samt att följa Norr om Stans villkor för anmälning, betalning, avbokning mm.