NoS bakgrund

Hösten 2000 tog Malm Svenska Ungdomsförening r.f. initiativ till projektet Fritidsverksamhet på svenska i norra Helsingfors. Ett stort antal föreningar och samfund samt aktiva invånare deltog i möten och diskussioner. Efter hand bildades en styrgrupp med representanter från Gammelstadens Ungdomsförening, Kottby-Månsas Svenska Förening och Svensk Förening i Åggelby, samt ett ”byalag” med enskilda intresserade personer och representanter från olika föreningar och samfund med svenskspråkig verksamhet i norra Helsingfors.

Bl.a. följande föreningar och samfund* var representerade på allmänna möten eller hade finansiellt stött projektet:

 • Folkhälsan
 • Gammelstadens Ungdomsförening
 • Helsingfors stad, ungdomscentralen
 • Helsingfors stad, Malms kulturhus
 • Hem och skola-föreningarna
 • Kottby lågstadieskola
 • Kottby-Månsas Svenska Förening
 • Malm Svenska Ungdomsförening
 • Markus församling
 • Månsas lågstadieskola
 • OK 77
 • Sparbanksstiftelsen i Helsingfors
 • Staffansby lågstadieskola
 • Svensk Förening i Åggelby
 • Svenska kulturfonden

____________
*Vi beklagar ifall någon har blivit bortglömd. Tag i så fall kontakt så kompletterar vi listan!

Under de två första åren genomfördes en enkät i de svenskspråkiga hushållen i norra Helsingfors om vilken typ av svenskspråkig verksamhet som saknades i området, och de första numren av Infotidningen om Fritidsverksamhet på svenska i norra Helsingfors (sedermera Det händer norr om stan) utkom.

Norr om Stan rf grundades i november 2003 av fem lokala svenskspråkiga föreningar, Malm svenska ungdomsförening, Gammelstadens ungdomsförening, Svensk förening i Åggelby, Hem och Skola i Staffansby och SFP i norra Helsingfors. Tanken var att föra över projektet i något bestående, det vill säga en samarbetsförening som skulle:

 1. Hjälpa medlemmarna att samla och sprida information om fritidsverksamhet på svenska;
 2. Fungera som stöd i administrativa uppgifter, till exempel sköta löneutbetalning;
 3. Se till att ordna fritidsverksamhet på svenska där efterfrågan fanns och ingen annan gjorde det.

Idag, efter 20 års verksamhet, kan man konstatera att NoS är minst lika relevant idag som för två decennier sedan. NoS har lyckats i att öka medvetenhet att det  finns mångsidig verksamhet på svenska i flera aktiva föreningar, och att dessa föreningar i allt högre grad är medvetna om varandra och att samarbetet dem emellan har i viss mån ökat. Det är också av stor vikt att tjänsteinnehavare inom Helsingfors och Vanda städer vet att de har en kontaktyta till svenskspråkiga i området. Tack vare dessa nätverk har en hel del mångsidig verksamhet i form av diverse projekt och evenemang uppstått, och arbetet fortsätter.

Läs mera: Norr om Stan 20 år – Med tillförsikt och genuin framtidstro mot framtiden – på Issuu.