Norr om Stan

Bli medlem

Kom med i Norr om Stans medlemsnätverk! 

Vem kan bli medlem?

En registrerad förening eller ett rättsgiltigt samfund som antar föreningens syfte och stadgar kan ansöka om medlemskap i NoS. Medlemsansökningar behandlas och godkänns av NoS styrelse.

Vad får vi om vi går med i NoS?

  • Ni får tillgång till infotidningen Det händer norr om stan, samt NoS digitala kanaler och nyhetsbrev där ni kan informera synligt om er verksamhet.
  • Ni får möjlighet att delta i gemensamma jippon och evenemang där ni kommer i kontakt med andra svenska föreningar och instanser inom kultur och fritid samt med den svenska befolkningen i norra Helsingfors och Vanda med omnejd.
  • Ni får hjälp med att planera er verksamhet, t. ex. förslag på hurdan verksamhet det finns behov av i ert närområde, råd om ansökandet av bidrag för verksamhet samt förslag på samarbete med andra instanser som fungerar nära er.
  • Ni får tillgång till information om annan svensk verksamhet och svenska evenemang som ordnas i norra Helsingfors med omnejd, och kan tack vare detta t.ex. undvika att er verksamhet kolliderar med något annat.

Vad krävs av oss om vi går med i NoS?

  • Att ni är en registrerad förening.
  • Att er förening omfattar NoS syften.
  • Att ni informerar NoS om er verksamhet och förser NoS med aktuell medlemsstatistik och kontaktuppgifter.


Medlemskapet i NoS är gratis.

Ladda ner en broschyr om NoS medlemsförmåner i PDF-format