Norr om Stan

Ny medlem i NoS

Föräldraföreningen vid Daghemmet Sparven rf i Rönnbacka, Helsingfors, välkomnas med som den nyaste medlem i Norr om Stan rf!