Norr om Stan

100 km svenska stigar

Finlands 100-årsjubileum år 2017 firades på Norr om Stan med projektet 100 km svenska stigar. Det blev hela 18 stycken hemstadsstigar i norra Helsingfors och Vanda, med mycket bevarad orts- och kulturhistoria, lokala anekdoter, stadsmiljöer och naturupplevelser, och som man ännu idag kan bekanta sig med genom att ta del av materialet som nu har sammanställts på nytt här på NoS hemsidor.

Finlands 100-årsjubileum år 2017 firades på Norr om Stan genom att kartlägga 18 stadsstigar i norra Helsingfors med omnejd och genom att ordna guidade rundvandringar på svenska. Meningen var att lyfta fram det i respektive område som är av särskilt intresse på svenska, antingen historiskt, för tillfället eller med tanke på framtiden. Stigarna sammanställdes av Norr om Stan rf. i samarbete med lokala föreningar och engagerade privatpersoner.

Projektet stöddes av Svensk Förening i Åggelby samt stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond för filantropiska och kulturella ändamål.

Ta del av promenaderna ännu idag

Du kan ännu idag uppleva 100 km svenska stigar och göra en eller flera utflykter på eget bevåg. 

Här nedan finns en del promenaderna presenterade, med kartor, ruttbeskrivning samt extra material. Vänligen notera, att texterna är från 2017, så en hel del har redan ändrats, med tanke på att nya bostadsområden har byggts/håller på att byggas t.ex. i Malm och Mosabacka.

Utöver de rutter som presenteras här ordnades år 2017 rundvandringar också i området Arabia/Gammelstaden, Kottby och Vallgårdsdalen i Helsingfors samt Övre Nybacka/Kyrkoby och Sillböle järngruvor i Vanda.

Promenadens svårighetsgrad och längd samt estimerad promenadtid nämns i samband med presentationerna. Ordentliga promenadskor eller kängor rekommenderas och kläder enligt väder. De flesta av promenadrutterna går också att cykla. Promenaderna sker på eget ansvar.