Norr om Stan

Stöd NoS

Norr om Stans (NoS) verksamhet möjliggörs genom olika stöd, bidrag och deltagaravgifter.

NoS kan enligt stadgarna även ta emot donationer och testamenten. Med ett bidrag till vårt arbete kan du vara med och stöda fritidsverksamhet på svenska i norra Helsingfors med omnejd. Genom en donation kan du vara med och hjälpa oss fortsätta vårt arbete med att stöda svenskspråkig fritidsverksamhet och det lokala svenskspråkiga civilsamhället. Donationer till välgörenhet, även testamentdonationer, är skattefria, vilket innebär att ideella organisationer inte betalar arvsskatt på dem.

Vill du veta mer om donationer till Norr om Stan, ta kontakt med verksamhetsledare Katja Salojärvi.