Delta i GLU

Vill du bli sedd, känna dig behövd, bygga upp din ledarkunskap och få praktisk erfarenhet från arbetslivet? Gå vår gruppledarskapsutbildning! Många klubbar och läger behöver ansvarsfulla unga som leder barngrupper. GLU kan vara vägen till att landa ett sommarjobb och/eller extrajobb vid sidan av skolan.

Utbildningen är för dig som är ca 14–17 år, och är ett enkelt sätt för dig att lära dig saker som du kommer att ha nytta av i hela ditt liv! Dessutom är en slutförd utbildning med tillhörande praktik värt av 2 studiepoäng och ett stipendium på 100 euro.

Alla kan delta, du behöver inte kunna något speciellt från tidigare!

Utbildningen består av:

  • träff en gång i veckan, sammanlagt 10–14 gånger, 90 min/gång
  • en gemensam heldagsträff med andra motsvarande grupper från huvudstadsregionen (en lördagsträff, kl. 10-16)
  • praktik på ett läger eller en klubb (3–5 dagar på ett läger eller 8–10 gånger på en eftermiddagsklubb).


En slutförd GLU-utbildning har validerats att motsvara 2 studiepoäng. 

GLU-praktik

 I en GLU-kurs ingår det en praktikperiod som låter dig öva dina färdigheter i verkligheten under god handledning. Läs vad en GLU-praktikant berättar om sin praktikupplevelse på en av Norr om Stans sommarkolonier. 

Intresserad? 

Kolla aktuella utbildningar eller kontakta för närmare info:

  • Projektkoordinator Ted Svensson: 
    ted.svensson(at)nos.fi, tfn 045 697 5941
  • Verksamhetsledare Katja Salojärvi:
    katja.salojarvi(at)nos.fi, tfn 050 432 8888.
Teman som tas upp under utbildningen

Inom GLU samarbetar vi med bland annat: Vanda, Helsingfors, Esbo och Grankulla städer, Finlands svenska 4H, Barnavårdsföreningen i Finland, SFV:s studiecentral, Förbundsarenan, Esbobygdens ungdomsförbund, Nylands svenska ungdomsförbund, Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund, Finlands svenska scouter, Finlands svenska idrott m.fl

GLU stöds av Helsingestiftelsen, SFV och SFV:s studiecentral, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla; Vanda, Helsingfors och Esbo städer samt Regionförvaltningsverket i södra Finlands län.