Norr om Stan

Om NoS

Norr om Stan rf (NoS) är en politiskt och religiöst obunden ideell samarbetsförening och knutpunkt för svenska föreningar i norra Helsingfors med omnejd.

Fritidsverksamhet på svenska i norra Helsingfors och Vanda med omnejd.

Det skall finnas svenskspråkig fritidsverksamhet som är trygg, trevlig och kvalitativt högtstående, tillgänglig och öppen för alla, nära hemmet.

NoS jobbar för att stödja välmående i alla åldrar, med särskilt fokus på familjerna. NoS för fram möjligheten till fritidsverksamhet på svenska som ett välkomnande och kvalitativt alternativ i den övervägande finskspråkiga miljö som utgörs av norra Helsingfors och Vanda. Även språkbadare välkomnas i all verksamhet.

NoS huvudsakliga uppgifter är:

  • att stödja medlemsföreningarnas verksamhet och synlighet
  • att informera om svenskspråkig fritidsverksamhet i området och
  • att anordna kompletterande verksamhet.

Dessutom fungerar NoS som stöd- och kontaktorganisation mellan föreningar, privatpersoner och andra instanser som arrangerar eller utnyttjar svensk service.

Bekanta dig närmare med oss, vem vi är och vad vi gör: