Helsingfors stad: Utvecklingen av nordöstra Helsingfors

När

24/05/2023    
17:30 - 20:00

Plats

Helsingfors stad ordnar ett webbdiskussionstillfälle om utvecklingen av nordöstra Helsingfors onsdagen 24.5.2023 kl. 17:30-20:00. Du kan ställa frågor (också på svenska) fram till 14.5 på sidan https://kerrokantasi.hel.fi. Själva evenemanget ordnas på finska.

Under kvällen behandlas aktuella frågor som gäller stadsplanering och byggande, trafik- och gatuplanering med mera bl.a. i Brobacka, Skomakarböle, Malm, Parkstad, Jakobacka, Bocksbacka, Vik och Rönnbacka. Ytterligare information och kvällens program finns på evenemangssidan på stadens webbplats: Uutta Koillis-Helsinkiä -verkkotilaisuus 24.5.2023.