Norr om Stan

Deltagarna nöjda med sommarkolonierna

–Sommarkolonierna för juni är över, och enligt inkommen feedback har de varit verkligt uppskattade! Över 95 % av de svarande, som representerar samtliga grupper, har uppgett att pris/kvalitetförhållandet är utmärkt, att barnet gärna vill delta igen samt att de skulle rekommendera kolonierna. 

Samtliga svarande har trivts bra eller utmärkt och genomsnittsvitsordet på hur barnen tyckt om koloniledarna är 4,7/5! 

Också maten som lagats i huset på samtliga kolonier har varit omtyckt. Medelvitsordet på frågan om maten och mellanmålet varit gott och det funnits tillräckligt är 4,7/5. 

Med detta facit känns det bra att ta sommarpaus, med sikte inställt på lika bra augustikolonier före skolstart!