Norr om Stan

Transport och program för Svenska Dagen

– Välkommen till Svenska Dagen fest på måndagen 6.11.2023 kl 18:30 som i år ordnas på Björkhem i Vanda (Vandaforsvägen 4, 01670 Vanda).

Festens tema är Helsinge hembygdsmuseums 60-årsjubileum, som uppmärksammas genom festtal av Sigbritt Backman, och uppläsning av en krönika skriven till museets invigning år 1963. Därutöver körsång, utdelning av årets Vandalax samt kaffe och dopp. Fritt inträde. 

Gratis busstransport till och från Björkhem ordnas (Åggelby-Malm-Kyrkoby-Björkhem) med start kl. 17:30 vid Åggelby torg. Obligatorisk anmälning till bussen på adressen: https://forms.gle/HyXz2Ck31KXRrJaS7.

Svenska Dagen festligheterna ordnas av Helsinge-Tusby Ungdomsförbund i samråd med Vanda uf, Norr om Stan och Svenska kommitten i Vanda.