Kom och jobba som klubbledare på NoS

– Du som tycker om att jobba med människor i alla åldrar, i synnerhet med barn i lågstadieåldern, läs vidare! Norr om Stan behöver mer eller mindre kontinuerligt ledare för olika klubbar, till vissa klubbar också hjälpledare. Vi är intresserade av dig som gärna vill dela med dig av nåt roligt du kan genom t.ex. dina hobbyer eller studerat. Jobbet är deltid en-fyra eftermiddagar/vecka och går bra att  kombinera med annat arbete eller studier. 

Klubbledarna jobbar på timbasis till exempel som ledare för idrottsklubbar, kodningsklubbar, matklubbar och konstklubbar. Målgruppen är i första hand barn och unga från åk 3 uppåt, men också kurser för vuxna/seniorer eller yngre barn är tänkbara. Du kan gärna komma med egna förslag! Är du dessutom en positiv och öppen person som också är ordentlig och punktlig, vill vi väldigt gärna höra av dig! OBS att du måste vara myndig för att ensam kunna ansvara för en klubb. 

Skicka in din ansökan med följande uppgifter per e-post till info(at)nos.fi:

  • Namn och kontaktuppgifter: adress, telefonnummer och e-postadress.
  • I vilka ämnen du är intresserad av att leda klubbar?
  • Tidigare utbildning eller erfarenhet inom ämnet: Var har du lärt dig det du vill lära ut eller göra på klubben? Nämn om du har jobbat med barn tidigare.
  • Nuvarande sysselsättning om det är relevant; t.ex. om du studerar/jobbar deltid/etc. och har tid allra helst på eftermiddagarna.
  • När kan du tänka dig att leda klubb eller kurs: t.ex. ”torsdagseftermiddagar kl. 14- eller enligt överenskommelse”.
  • En kort presentation av dig själv och CV.

Arbetet inleds enligt överenskommelse och arbetstiden är timbaserad. Lönen förhandlas skilt från fall till fall beroende på din tidigare erfarenhet och utbildning.

Mer info om jobbet ges av verksamhetsledare Katja Salojärvi, katja.salojarvi(at)nos.fi eller 050 432 8888.