Helsingfors stads organisationsdelegation har påbörjat arbetet

Norr om Stan är medlem i den nygrundade organisationsdelegationen och förväntas under de två inkommande åren både främja samarbetet mellan organisationernas och staden och mellan organisationerna sinsemellan.

Vi hör gärna våra medlemmars och samarbetsparters åsikter och för dem enligt förmåga vidare inom delegationens arbete! Vill du bekanta dig med delegationens uppgifter och sammansättning finns de under Helsingfors stads sidor.

På delegationens första möte måndagen 13.3.2023 presenterades en lång lista med aktuella projekt inom stadens olika avdelningar, samt vilken typ av samarbete respektive avdelning idkar med organisationer och föreningar. Sammanställningen har tyvärr inte översatts till svenska, men du kan bekanta dig med den finska versionen av organisationsdelegationens roll, uppgifter och målsättningar här.