Övre Malm

Guidning på promenaden i Övre Malm, som på kartan finns på norra sidan av järnvägen, punkterna 1-21. Start vid Solhem, Kyrkobyvägen 23. 

Jordbruksnäringen dominerade, men fler industrier och manufakturer sökte sig hit, här fanns gott om utrymme och billig arbetskraft. Sandudds tapetfabrik, Semptalin takpappstillverkning, en tegelfabrik, en fiskkonservfabrik och företag som sysslade med jordbruksmaskiner tyckte att Malm/Staffansby/Mosabacka var tjänligt område. I den andra centralorten Dickursby fanns redan färgfabrik och tygspinneri.

Sedan medeltiden hade Malm sina gamla hemman som Brusas, Ströms, Pehrs, Filpus, Örskis och Haga vilkas ägare/innehavare mestadels hade svenska som modersmål. Gårdarna fanns kring den bäck som numera kallas ”Långinoja”. Lokalbefolkningen hade gett bäcken namn efter den omtalade husbonden Victor Lång på Filpus. Mera om dessa gårdar kan läsas på avsnittet om Nedre Malm.

promenad-i-malm-karta

För en större karta, klicka på bilden. 

1957 byggdes det första höghuset på Malms bygata 8–10, men först i början av 1980-talet började man bygga det nuvarande Malms centrala delar, torget och området kring järnvägsstationen inklusive den kännspaka promenadgången över järnvägsspåren.

Malms begravningsplats, den största i Helsingfors, grundades år 1890 på ett fält som använts av armén som övningsområde redan under svenska tiden. Den har utvidgats flera gånger.

Länge gick liktåget från bårhuset i Ås med uppehåll i Åggelby för kunder från Forsby fattiggård längs ett sidospår till begravningsplatsen. Nuvarande Orrtuppsvägen och det korrekt namngivna Gamla banstråket finns där banan tidigare gick.

Helsingfors-Malm flygplats byggdes år 1936 och var Helsingfors huvudflygplats tills Helsingfors-Vanda flygplats öppnade till olympiska spelen år 1952. Flygplatsen i Malm byggdes på den ”bottenlösa” Tattarmossen.

1. Solhem, Kyrkobyvägen 23

Malm Svenska Ungdomsförenings hus, ritat hösten 1912 av föreningens medlem, byggmästare Erik Törnqvist och invigt i juni 1913. Marken köptes officiellt först efter att bygget redan påbörjats, i januari 2013 och utbröts från Träsvedja hage av Immus hemman i Staffansby.

2. Malmin pohjoinen kansakoulu, Kyrkobyvägen 25

Skolan blev färdig 1937, arkitekt Jalmari Peltonen. Den fungerade som hem för Staffansby skola vårvintern 2011-sommaren 2012 efter branden i Staffansby skola.

Foto av skolan från 1940-talet av Jalmari Peltonen Kuvaus Oy.

3. Malms kyrka, Kommunalvägen

Tidigare fanns på samma tomt den gamla kyrkan i en sirlig trävilla, den Grasshoffska villan, som åren 1896–1952 fungerade som kommunalhus, därav namnet på gatan. 1952 såldes villan till församlingen, som invigde den som kyrka 1953 och använde den ända fram till 1980, då den revs för att ge plats för den nya kyrkan, ritad av Kristian Gullichsen 1981.

malms-gamla-kyrka-den-grasshoffska villan
Malmin-pohjoinen-kansakoulu-på-40-talet
kommunalvägen-i-malm-med-rockefellerhuset

4. Rockefeller rådgivningen

År 1937 var Rockefellerstiftelsens representant på besök i Parkstad, Mosabacka och Dickursby och bekantade sig med hälsovården för barn. Besöket resulterade i att finska staten och Helsinge landskommun med stöd av Rockefellerstiftelsen år 1940 öppnade en rådgivning för barnfamiljer samt utbildningscentrum för blivande hälsovårdare i Malm. Funkishuset fungerade som rådgivning ända fram tills den nuvarande hälsostationen på Talvelavägen färdigställdes år 1988.

5. Malms sjukhus

Det första sjukhuset i Malm var Helsinge kommuns epidemisjukhus som kom till 1908. Det byggdes ut i flera etapper 1916 och 1920 och med flera byggnader.

Här vårdades främst tuberkulospatienter som det fanns rikligt av. Kommunalläkaren, legendariske Helge Nyman ansvarade för det lilla sjukhuset sedan 1923.

Ett helt nytt sjukhus med 38 platser byggdes 1930; det är nuvarande ”byggnad 1”. Sjukhuset ritades av länsarkitekt Armas Rankka. År 1938 fanns hela sju olika byggnader på området och man hade rum för 98 patienter. Man hade eget laboratorium, apotek, operationssalar och egen röntgenutrustning samt två läkartjänster.

 

Under krigsåren 1939–44 var byggnad 1 militärsjukhus. År 2014 öppnade det nuvarande nybyggda sjukhuset med den helrenoverade gamla byggnaden från 1930-talet.

I samband med renoveringen fick sjukhuset också ett lyft i fråga om konst. I ambulansernas avlämningsaula finns Pertti Kukkonens verk ”Hjärtslag”, gjutet i betongrelief i väggen. Inne i den ljusa entréaulan finns ett stort muralkonstverk av Kristiina Uusitalo ”Valon varassa”.

I backen till vänster om sjukhuset står ett hus som hör till området. Ännu på 2010-talet fanns här laboratorieprovtagning. Före det fanns här bäddplatser för opererade patienter. De transporterades på rullande sängar mellan detta hus och det egentliga sjukhuset. På Malms sjukhus jobbar dagligen ca 550 personer.

6. Grotta

Helsingfors försvar var viktigt för Ryssland, som under första världskriget befäste Helsingfors genom ett stort antal skyttegravar och artilleribatterier i en vid båge runt staden. Befästningsverken ligger grovt taget i linje med nuvarande Ring 1 längs kullar och backar. Grottan bakom Malms sjukhus är en del av detta byggnadsverk, ”Helsingfors landfästning”. Den förbättrades på 1930-talet till befolkningsskydd.

7. Villa Oksanen, Marknadsvägen 19

Huset (på bilden) ritades i funkisstil av arkitekt Erkki Huttunen på 1940-talet för Lantbruksmaskinfabrikens direktör Oksanen. Mera detaljerade uppgifter i Malmin Kuvalehti 2011.

villa-oksanen

8. Tilktorget

Tilktorget och dess omgivning var industriområde under största delen av 1900-talet. Järnvägens närhet och den relativt korta sträckan till Helsingfors centrum gjorde området attraktivt för industrier. I Tilktorgets närhet fanns utöver Hankkijas lantbruksmaskinsfabrik flera sädes- och djurfodersförråd.

labors-fabriksbyggnader

9. Fabrikshuset, Tilktorget 4

Centralandelslaget Hankkija grundades 1905. Det var de finskspråkiga jordbrukarnas andelslag som skulle idka handel som skulle gagna lantbruket. På svenskt håll hade man Labor, som också hade verksamhet i Malm.

Hankkija köpte en maskinverkstad 1918 som ett par år senare gjordes om till Maanviljelyskonetehdas Oy, senare MKT-fabrikerna. Man började 1921 tillverka Sato-såningsmaskiner och Esa-tröskverk . Fabriken brann 1925 men uppbyggdes. Hankkija var delaktigt i att utveckla Kullervo, den första finska traktorn (motoriserad plogdragare) men på grund av utländsk konkurrens uteblev framgången. På 1960-talet avtog verksamheten i Malm. Det gamla fabrikshuset har på 2000-talet byggts om till bostäder, ritade av arkitektbyrån Brunow & Maunula.

10. Skorstenen

Invid fabrikshuset finns en gammal skorsten bevarad. Den ingår numera som noggrant omgärdat landmärke på gården till det lokala daghemmet Viskuri. 

11. Manchurisk valnöt

Manchurisk valnöt, Juglans mandshurica, på västra sidan av järnvägen vid undergångsstället. Enligt Wikipedia är trädarten hemma från Ostasien, och dess nöter är ätliga. Också virket lär vara bra för t.ex. möbler. Finns enbart odlad i Finland, men förekommer ända upp till Vasa.

12. Järnvägen genom Malm

Tack vare järnvägen kom Malm att växa snabbt. Såväl industrier som människor flyttade hit där marken var billigare än i Helsingfors. Den första haltpunkten togs i bruk 1871, främst för de militärövningar som hölls på övningsområdena vid nuvarande Malm begravningsplats (fram till 1888) och senare där som Malms flygfält tills vidare är beläget.

Kring 1910-talet fanns i Malm bl.a. sodafabrik, fiskkonservfabrik, sandtegelfabrik, maskinverkstäder, foderförråd och elverk. En mängd stickspår såväl norr som söder om stationen hade byggts. Ett spår mot nordväst ledde till VR:s grustag och i förlängningen till den avstjälpningsplats, känd som Paskaplaani, som ända fram till 1946 fanns vid nuvarande Trollstensparken. Ett annat mot nordost ledde förbi Ormusbacken till Malm begravningsplats. Liktågen trafikerade 1894–1954.

Foto av Malms station 1976, Erkki Salmela

13. Stationsbyggnad från 1934

malms-gamla-järnvägsstation-från-1934

En ny stationsbyggnad kom till 1934, fast i landsvägen, och var länge den enda i Finland som byggts ovanför spåren. När det nybyggda köpcentret stod klart 1986 tog man i bruk en stationslokal i samband med gångbron i norra ändan av hållplatsen, även den ovanför spåren. Den fina gamla stationsbyggnaden har sedermera inhyst olika företagare, bl.a. en glasfirma, men står i skrivande stund tom.

14. Malms handelsväg och Malmbågen

Höghusen längs Malms handelsväg samt på andra sidan järnvägen längs Malmbågen härstammar nästan samtliga från början av 2000-talet. De återspeglar väl de tidsaktuella arkitektoniska idealen med en obruten fasad med kraftig ljudisolering mot järnvägen och en mer levande fasad med inglasade balkonger mot innergårdarna. På västra sidan av banan är flera hus signerade arkitektbyrå Brunow & Maunula.

15. Gamla Elantos hus

Den rundade rödtegelsfasaden till Elantos hus, ritat av Väinö Vähäkallio, är ett av landmärkena i Malm alltsedan början av 1930-talet, då denna tillbyggnad till den ursprungliga butiken färdigställdes. Huset har genomgått många faser och inhyser numera bostäder samt Malmin toimintakeskus som ordnas mångsidigt program för Malmborna.

I byggnaden bredvid verkar de anrika företagen Lintumäki och Mannelin, som bägge hör till de äldsta företagen i Malm.

Bröderna Vihtori och Eemeli Lintumäki var från Alvo by i Lammi i centrala Tavastland. Vihtori startade en köttaffär i Åggelby, mitt emot järnvägsstationen, medan Eemeli kom med sin Lyyli med butik till Malm 1928.

Kyrkobyvägen på 1990-talet, Elantos hus till vänster, SYP:pens hus till höger.
Foto: Kari Hakli

Man lade stor vikt vid att alltid ha förstklassiga varor till salu. Ända fram till 1955 låg den vid Malms bygata. Då stod det nybyggda huset vid Kyrkobyvägen klart och affären flyttade dit. I dag finns där Hiushoitola Lintumäki och Vihertalo Lintumäki.

Allt sedan början av 1960-talet har fotofirman Mannelin funnits i Malm. Början togs redan tidigare, på 1930-talet.  Då specialiserade Mauno Mannelin sig på att fotografera industrier, en verksamhet som sonen Pertti fortsatte med.

16. SYP:pens hus

Bland de äldsta handelsbyggnaderna i Malm räknas gamla SYP bankens hus på Kyrkobyvägen 3. Det stilfulla huset är ritat av Runar Finnilä, en i sina dagar flitigt anlitad bankhusarkitekt, och härstammar från 1949.

17. Övre Malms torg

På torget fanns tidigare en brunn. Då torget rustades upp och byggdes ut på 1980-talet, utlystes också en offentlig tävling för ett monument. Tävlingen vanns av Seppo Manninen, vars verk ”Malm” pryder torgets bassängkant sedan 1990.

År 1997 gjorde lokalprofilen och fullmäktigeledamoten Kauko Koskinen ett förslag till stadsstyrelsen att den ”stora, rostiga metallkonstruktionen” skulle flyttas någon annanstans och ersättas t.ex. med en symbolisk brunn, ärendet förföll dock efter att stadsmuseet konstaterade att man ”undersöker möjligheterna”.

På somrarna förekommer en del torgförsäljning samt privatpersoner som håller lopptorg på torget.

18. Gamla ungdomsgården

Ungdomsgården kallas trähuset i hörnet av Malm bygata och Malms torg. I skrivande stund står det tomt p.g.a. fuktskador och därpå följande problem med inomhusluften.

Huset är ursprungligen byggt av Eemil Lampinen som kom till Malm från Pihlajavesi i slutet av 1910-talet. Här gifte han sig men reste redan 1915 till Amerika med sin bror, till gruvorna i Minnesota. Där byggde de ett ståtligt hus åt sig. Eemil kom tillbaka år 1921, köpte det behövliga virket från Keuruu och fick det på järnvägen till Malm. Trevåningshuset med modell från Amerikahuset stod klart 1924.

Familjen Lampinen återflyttade 1937 till Pihlajavesi. Helsingfors stad köpte huset 1972, och byggde till en länga med bl.a. idrottsutrymme. Tyvärr ser husets framtid dyster ut.

skulpturen-malmi-av-seppo-manninen
malms-gamla-ungdomsgard
malmin-vpk
gamla-trahus-i-askarslattsvagen
lillisgrand-i-malm

19. Malmin VPK (f.d. Malm FBK)

Malmin VPK, eller tidigare Malm FBK grundades år 1909. Kåren fungerar än idag aktivt och samarbetar med stadens räddningsverk. Det nuvarande huset som härstammar från 1960-talet byggdes på den ursprungliga tomten och huset hyrs aktivt ut för fester och olika evenemang.

20. Askarsslättsvägen och Armonlinna

Askarsslättsvägen med dess vackra trähus hör till det gamla Malm. Det stora stockhuset Armonlinna på nr 15 har flyttats hit från Backasgatan och lär före det ha stått i Karelen. Namnet kommer sig av att huset länge var hemvist för en baptistkyrka.

21. Lillis gränd

Tomtmarken är dyr, och fastighetsskatten för o- eller ”halvbebyggda” tomter har uppmuntrat de flesta husägare att sälja en del av sin ursprungliga tomt. Snart sett varje gammalt hus i Malm har därmed under de senaste 20 åren fått ett nytt hus antingen på bakgården eller mot gatan. I vissa fall fungerar de nya husen arkitektoniskt i sammanhanget, i andra inte riktigt.

Klicka här för att fortsätta till Nedre Malm.