Malm

Promenad i Malm består av två delar, på varsin sida av järnvägen: Övre Malm och Nedre Malm. Start och avslutning vid Solhem, Kyrkobyvägen 23, Helsingfors. Ca 5 km, medellätt promenad längs gator och sandvägar, ca 2 h timmar.

En guidad promenad ordnades i samarbete med Malm Svenska Ungdomsförening. Vi bekantade oss med Malm i lätt historiskt perspektiv, med fokus på traktens äldre byggnader, deras historia och framträdande svenskspråkiga personer i området.

På medeltiden hörde Malm till de största byarna i Helsinge socken, med åtminstone åtta större, namngivna gårdar, nämligen Brusas, Ströms, Pehrs, Länsmans, Filpus, Örskis, Haga och Tallbacka. Efter att järnvägsstationen togs i bruk 1870 växte och utvecklades området snabbt.

promenad-i-malm-karta

När Finland förklarade sig självständigt den 6 december 1917 var Malm-Mosabacka-Staffansslätten redan en förhållandevis stor tätort. Det svenska språket hade ännu en stark ställning i kommunen; vid en folkräkning 1920 fann man att 38 % uppgav svenska som modersmål. Tack vare järnvägen var förbindelsen med Helsingfors god och främst mindre bemedlade personer sökte sig gärna därifrån till det mera lantliga Malm, som fram till inkorporeringen med Helsingfors 1946 var Helsinge kommuns administrativa centrum.

 

Guidningstexter som följer är delade i två avsnitt: Övre Malm på norra sidan av järnvägen (på kartan 1-21) och Nedre Malm på södra sidan (1-17).