Norr om Stan

Svaren till frågesporten

De rätta svaren på quizet i infotidningen 2-2023 (s. 18-19) är här:

1c, 2c, 3b, 4a, 5c, 6c, 7b, 8c.