Nyhetsbrevet NoS-info, vad är det?

NoS-info är ett elektroniskt infobrev, som skickas ut till beställarnas epost varannan eller var tredje vecka.

Märk att NoS-info och infotidningen "Det händer Norr om Stan" skall beställas separat. Infotidningen publiceras 3 ggr i året och skickas hem per post. Du kan beställa infotidningen gratis här

Firande av Svenska Dagen i Malm

06 November 2019 kl. 18.00–20.00

Svenska Dagen firas onsdagen den 6 november 2019 kl. 18-20 på Solhem, Kyrkobyvägen 23 i Malm, Helsingfors. 

Traditionell Svenska Dagen -fest på Solhem. Festtalare i år är Hbl:s duellmakare Jesper von Hertzen, programmet inkluderar också musikinslag av bl.a. Emelie Möllerström och Mia Finström-Haanpää samt Åshöjdens musikklass 8 M. Festen avslutas som sig bör med Modersmålets sång samt kaffe och kaka.

Fritt inträde, ingen förhandsanmälan!

Till Solhem kommer man enkelt t.ex. med bussar 69, 70, 73, 554, 560, 561, 603 och 702. Alternativt går det bra att parkera på gården.

Arrangörer: MSUF, SFÅ, Gammelstadens Ungdomsförening, Kottbynejden Svenska förening


Plats
Solhem
Kyrkobyvägen 23
00700 Helsingfors

Arrangör
Norr om Stan

Kalender

16.11
Dickursby Marthaförenings julbasar Dickursby Marthaförening ordnar julbasar på Helsinggård
21.11
Svensk Förening i Åggelbys Kaffeträff Tredje torsdagen i månaden kl 13-15
23.11
Julmarknad Vandasällskapets julmarknad
24.11
Julbasar MSUFs traditionella julbasar
01.12
Adventsbasar Traditionell basar. Även kaffeservering. Arrangör Helsinge Hem och Skola
05.12
HBK julkonsert i Åggelby Helsingebygdens kör bjuder på Benjamin Brittens A Ceremony of Carols och traditionella julsånger i salig blandning
07.12
GUF-körens adventkonsert GUF-kören uppträder tillsammans med Lauttasaaren Laulajat