Det händer norr om stan

Infotidningen "Det händer norr om stan" ges ut av Norr om Stan rf tre gånger per år, med information om svenskspråkig fritids- och kulturverksamhet i norra Helsingfors och Vanda med omnejd. Tidningen innehåller förutom info från NoS och medlemsföreningarna, även info från övriga aktörer i området, artiklar om lokala händelser och evenemang mm.

Upplagan är 3000 exemplar.

Tidningen delas ut gratis bl.a. till Norr om Stans medlemsföreningars medlemmar, prenumeranter, de svenskspråkiga skolorna och biblioteken i norra Helsingfors och Vanda, samt till svenska informationscentra i huvudstadsregionen, t.ex. Luckan. Den går bra att beställa hem (gratis!) genom att fylla i blanketten här!

Tidningen utkommer:

  • vårnumret i december-januari,
  • sommarnumret i april-maj (OBS! Utges ej år 2020)
  • höstnumret i augusti-september, samt
  • vid behov kompletterande nummer under höst- och vårterminen.

Vid behov kan specialnummer ges ut.

OBS!

Norr om Stans styrelse har beslutat att sommarutgåvan (april-maj) av infotidningen Det händer norr om stan inte sätts ihop och utges i år (2020). Detta på grund av rådande omständigheter under coronaviruspandemin och det följande undantagstillstånd som samhället befinner sig i. Styrelsen anser att utgåvan skulle bli för innehållsfattig för att vara relevant för läsaren och att det vore en otjänst mot tidningen själv och alla samarbetspartners att ge ut i vanlig ordning.

Läs Det händer norr om stan via Issuu >>