Annonsera i Det händer norr om stan

Information i textform om fritids- och kulturverksamhet på svenska tas emot gratis som oformaterad text (texten redigeras eller förkortas vid behov). Verksamhet i norra Helsingfors och Vanda prioriteras, närområdenas info tas in enl. utrymme.

Nummer 1/2020 publiceras v 51 2019.

Nr 2/2020: publiceras v 35 och materialdeadline är 3.8.2020

  • Upplaga 3000 exemplar

Nr 1/2021 publiceras v 51 och materialdeadline är 16.11.2020.

Annonspriser

Storlek Mått (bredd × höjd, mm) Pris
Hel sida 146 × 218 270,00 €
Halv sida 146 × 106   eller   70 × 218 160,00 €
1/4 sida 70 × 106   eller   146 × 50 90,00 €
1/8 sida 70 × 50 50,00 €

Annonsbokning

Du kan boka annonsutrymme av verksamhetsledare Katja Salojärvi, tfn 050-432 88 88 eller katja.salojarvi(at)nos.fi.

Rabatt

  • NoS medlemsföreningar: gratis annonsutrymme à 1/2 sida per nummer, därutöver -75 % av annonspriset.
  • Ideella föreningar: -50 % av annonspriset
  • Mängdrabatt: -15 % av helhetspriset då annonsutrymme av samma storlek på en gång bokas i minst tre på varandra följande nummer av tidningen.

Material

  • Annonser tas emot i pdf- eller jpg-format.
  • Annonsen ska vara färdig, i rätt storlek (1:1).
  • Info och artiklar tas emot som oformaterad text (Word-kompatibel).

Allt material levereras elektroniskt till info(at)nos.fi

Närmare info och villkor för t.ex. avbokning finns i mediekortet.

Har du frågor om material och annonser, eller något annat i anknytning till infotidningen Det händer Norr om Stan, kontakta info(at)nos.fi, 050-4663544

Skrivguide

Funderar du på hurudan text du skall skicka, kan det vara bra att ladda ned Norr om Stan rf:s guide för skribenter till ”Det händer norr om stan”

Kontaktuppgifter

Ted Svensson

Informatör

info(at)nos.fi

Tfn: 050-466 3544

 

 

Katja Salojärvi

Verksamhetsledare
050-432 88 88
katja.salojarvi(at)nos.fi