Solhem

NoS-eftis är beläget i Malm svenska ungdomsförenings hus Solhem, på Kyrkobyvägen 23.

Promenaden från skolgården till Solhem tar ca 15-20 minuter. Barnen går tillsammans med eftisledarna, ingen går ensam.

Solhem är ett vackert, gammalt trähus med stor sal med scen och buffé där barnen får vistas. Toaletterna och köket har nyligen renoverats. Till huset hör en stor gård och i närheten finns också en sandplan som lämpar sig väl för t.ex. fotboll eller andra spel/lekar.