Om eftis

NoS eftis kom igång hösten 2013. På eftis vill vi erbjuda barnen en trygg, trevlig och positiv eftermiddag där det erbjuds möjlighet till såväl vila som rörelse, olika aktiviteter, lek, läxläsning samt gott och hälsosamt mellanmål. Vi strävar efter att en positiv, öppen och uppmuntrande anda genomsyrar all verksamhet. Vi följer samma regler som skolan.

Vi välkomnar barnen och föräldrarna att delta i planering och utformning av verksamheten. Vi hoppas varmt att mor- och farföräldrar, eller varför inte föräldrar eller äldre syskon som råkar ha en ledig eftermiddag, kommer med och bekantar sig med eftisverksamheten och kanske ritar en stund med barnen eller t.ex. läser en saga.

Ledarna & kontakt

Ansvarig ledare och eftis telefonnummer: Ted Svensson, 045-697 59 41

Ledare: Ieva Sipaviciute, Matilda Nygren, Leonid Bunkov. Strödagar: Lukas Träsk

E-post: eftis(at)nos.fi

Adress: Norr om Stan rf, Solhem, Kyrkobyvägen 23, 00700 Helsingfors

Kansli

Verksamhetsledare Katja Salojärvi, tfn 050-432 88 88, katja.salojarvi(at)nos.fi