Dagsschema & aktiviteter

12:15/13:15 Vi hämtar barnen från skolgården där vi tar emot dem då de kommer ut efter sista lektionen varje dag. Ibland väntar vi på skolgården på den senare gruppen, ibland hämtar vi barnen i två etapper.

13:45-14:30 serverar vi mellanmål, i två eller tre pass eftersom vi är så många i år. Går vi på utflykt informerar vi i förhand via eftis infobrev (som kommer per e-post) och så brukar vi också lämna en lapp på dörren.

16:00 (senast) går vi ut/är vi tillbaks från utflykter, de som har eftistid till kl. 16 har avhämtats/gått hem. 

17:00 Ledarnas arbetstid tar slut, alla har avhämtats/gått hem.

Utevistelse och rörelse

Vi uppmuntrar alla att leka och röra på sig efter skolan. Vid behov går ledarna med och leder verksamheten så att alla kan vara med. Vi är mycket utomhus också efter mellanmålet.

Vi är ute i alla väder, så barnen ska alltid vara klädda så att de hålls varma och torra.

Inomhusaktiviteter

Vi räknar med att göra årstidsbundet pyssel åtminstone en dag i veckan. Dessutom får barnen gärna rita, pyssla eller handarbeta efter mellanmålet då vi är inomhus.

Inomhus kan barnen leka rörelselekar i salen, även om lekarna av säkerhetsskäl begränsas så att bollspel och de vildaste springlekarna är förbjudna. I buffén ("matsalen") får man pyssla och syssla med andra lugna aktiviteter efter mellanmålet.

Vi vill också erbjuda möjlighet till självständig läxläsning, vila och avslappning eftersom vi vet att barnen ofta har olika aktiviteter på kvällarna.