Avgift & ansökan

Avgiften för eftis är 100 €/mån för vistelse fram till kl. 16:00 och 120 €/mån om barnet stannar ända till kl. 17:00. Man kan ansöka om nedsatt avgift (behovsprövat, se "blanketter").

Ansökan till eftisverksamheten görs på stadens blankett som fås på skolan eller via fliken "blanketter". Blanketten returneras inom utsatt tid till Sektorn för fostran och utbildning, eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099, Helsingfors stad. 

Ingen får automatiskt eftisplats utan alla ska söka, även de som börjar i åk 2. Likaså ska eftisplatsen ändras/sägas upp skriftligen med relevant blankett.

Barnen är försäkrade via staden hos Fennia på väg till och från samt på eftis.