Norr om Stan

Siffror om GLU

– Lite aktuella siffror om GLU, (grupp-)ledarskapsutbildningen för unga:  

  • Under vårterminen ordnade vi 5 utbildningar för sammanlagt 49 ungdomar.
  • 489 ungdomar har nu påbörjat GLU. Av dessa är 303 redan utexaminerade.
  • Av de 18 personer som i år jobbar som ledare på NoS sommarkolonier har 13 gått GLU och 3 fungerat som utbildare.
  • Utöver de anställda har vi 8 GLU:are som gör praktik på sommarkolonierna. 
  • Medelvitsordet de unga som utexaminerats under vårterminen 2024 gett GLU är 3,81 på skala 1-5. Samtliga har tyckt att det var bra att det ingick praktik och 30 av 33 har trivts bra eller väldigt bra på praktiken. Endast en uppgav att hen inte trivts på sin praktikplats. 

– Läs mer om GLU här! 


barn-i-morgonsamling-pa-solhems-gard