Norr om Stan

NoS är årets förbund!

På Förbundsarenans vårmöte 17 april 2024 tilldelades Norr om Stan utmärkelsen årets förbund!  I prisnomineringen nämns både det långsiktiga lokalt förankrade arbetet för att föra samman föreningarna, skapa partnerskap och ordna många olika former av fritidsverksamhet i lokalsamhället norra Helsingfors och Vanda, samt GLU – gruppledarutbildningen för unga, som NoS utvecklat i samarbete med flera […]