Domarby

Rundtur i Domarby gård är ca 3,5 km lång med sandvägar och åkerren. Promenaden tar ca 2 timmar med start vid parkeringsplatsen mellan Kaptenskans backe* och Staffansslättens simsstrand.

100 km svenska stigar -promenaden i Domarby ordnades i samarbete med Malm Svenska Ungdomsförening. Vi bekantade oss med det som finns kvar av Staffansby gård, samt Domarby gård med stall, Lustigkullen och området omkring.

*Kaptenskans backe finns i korsning av Simsstrandsvägen och Åvägen, Helsingfors.

domarby-karta

1. Kaptenskas backe

På kaptenskans backe fanns i tiderna Åsmus gårds huvudbyggnad, som byggdes i början av 1800-talet. Det var en stor och prydlig byggnad med en fin trädgård. Rester av grunden och trädgården, bl.a. ursprungliga prydnadsbuskar, finns fortfarande kvar.

Åsmus gård kallades också för Staffansby gård. Husgruppen kring backen hette Staffansby och den omnämns redan på 1500-talet.

Grevinnan Manjefa Multanevskaja köpte huset 1914 tillsammans med sin make kapten Latz. Kapten Latz for till Ryssland för att leta efter sin egendom och försvann på den vägen.

Den färggranna och barnkära kaptenskan förvaltade huset med sin papegoja Zagula ända till sin död 1950. Papegojan Zagula har gett namn åt stigen nedanför backen.

vy-fran-kaptenskas-backe-mot-domarby-gard
domarby-gardsomrade-sett-fran-an

2. Domarby gård

Byggandet av Sveaborg på 1700-talet ledde till att flera officersgårdar uppstod i Helsingfors med omnejd. Första ägaren av Domarby, major Magnus Brunov sålde gården 1781 till  krigskamrer Johannes Weckström som byggde huvudbyggnaden i gustaviansk stil. Huvudbyggnaden färdigställdes 1790.

Weckström dog barnlös och hans släktingar sålde Domarby gård till köpmannen Jacob Kavaleff, invandrad från Villmanstrand, år 1845. Köpesumman bestod av ett halsband med rubiner och pärlor som ryska kejsaren förärat som tack, då han övernattade i Kavaleffs stenhus i Helsingfors. Jordbruksrådet Jacob Kavaleff ärvde gården år 1887 av sin far Alexis Kavaleff.

Jordbruksrådet Kavaleff, som fick sin utbildning i Tyskland i Halle och Jena, utvecklade gården till ett betydande storgods bl.a.genom sin omfattande försöksverksamhet inom växtförädling. Många av honom planterade växter finns kvar på området, bl.a. ekar, lärkträd och en fridlyst ormgran på backen invid gården. Han var också mycket fäst vid djur och hade bl.a. två vargar och en björn.

Jacob Kavaleff sålde gården till Helsingfors stad år 1917, men familjen bodde kvar på Domarby ända till år 1956. Domarby gård var museum från 1962 till 2013.

Läs mera om Domarby gård på Museiverkets webbsidor och i Wikipedia.

3. Lustigkulla

Lustigbacken präglas av de gamla, av Jacob Kavaleff planterade lärkträden, och löpgravarna med kanonbatterier. År 1915 började bygget av en ny starkare försvarslinje med löpgravar från Bredviken, via Alberga, Baggböle, Domarby, Bocksbacka, Åggelby och Vik ända till Botby. Löpgravarna är en del av Krepost Sveaborg och utgjorde en del av Peter den Stores sjöfästning. I byggandet deltog utom finnar och ryssar också tusentals kinesiska fångar. 

På Lustigbacken samt på Domarby gårds område förekommer bl.a. flera fladdermössarter som trivs i den gamla skogen och i de gamla byggnaderna. En ny flugart ”leppälattari”, har nyligen påträffats på Lustigbacken. 

Läs mera om löpgravarna i Wikipedia.

lustigkulla-i-tidig-var-landskap

4. Häststallarna

På Domarbyområdet finns två ridskolor, Tuomarinkylän ratsastuskoulu som har sitt stall i Domarbys före detta ladugårdsbyggnad och Tuomarinkartanon ratsastusopisto samt två stallbolag som erbjuder fullt uppehälle för privatägda hästar. På backen finns två maneger och flera ridplaner vilka är i flitig användning av över 150 hästar och deras ryttare. I Domarby fungerar också ett vinthundscenter, Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, som arrangerar löptävlingar för vinthundar. På området befinner sig också Helsingfors stads arbetscenter för skogs- och jordbruk. 

domarby-vy-till-Vandaån

Domarbys åkrar

För 7000 år sedan var åkrarna täckta av havsvatten, fast bosättning fanns det åtminstone från 1200-talet och Domarby omnämns för första gången 1417.

Krigstillstånd rådde ofta på området, vilket ledde till att skördarna förstördes bl.a. under den stora och lilla ofreden på 1700-talet. Nya växter kom med soldaterna.

I dag odlas Domarby och Tomtbacka gårds marker, allt som allt 295 hektar, av Helsingfors stad och huvudsyftet är underhållet av det öppna kulturlandskapet. På åkrarna odlas spannmålsväxter, oljeväxter och vallgräs, samt ärter och blommande växter som stadsborna kan plocka.

Vanda å ligger nära och utsläppen minskas genom skyddszoner, täckande växtlighet vintertid och anpassad gödsling. Gårdens vattenskydd förbättras även odlingstekniskt genom direktsådd och ekologisk odling.

Domarby gård och Tomtbacka gård är med i projektet Östersjöutmaningen. Åkrarna odlas så att de uppfyller EU-stödkrav och miljöstödsystemens villkor. Hela Domarbyområdet är ett viktigt naturområde, inte bara för fladdermössens skull – det är också en mötesplats  för olika växter, ett värdefullt fågelområde, tillhör Natura 2000-programmet och har klassificerats som ett riksomfattande värdefullt landskapsområde.